GRE GMAT

 

icons-greGRE je neophodno položiti da biste se upisali na postdiplomske studije većine američkih koledža i univerziteta (osnovne studije). Na ispitu se ocenjuju analitičko pisanje, jezičke i matematičke sposobnosti koje nisu vezane samo za jednu oblast studija. Svaka institucija odlučuje koliko broj poena sa ovog testa je potreban da biste se upisali na studije, pogotovo što npr. matematika nije od istog značaja za studije sociologije i fizike.


Ispit se može polagati preko kompjutera ili pisanim putem, na engleskom jeziku. Kompjuterski ispit traje 3 sata i 15 minuta i sastoji se iz četiri dela: analitičkog pisanja, jezičkih i matematičkih sposobnosti i probnog dela ispita koji se ne ocenjuje a može se pojaviti u bilo kom delu ispita. Pisani ispit traje malo duže - 3 sata i 45 minuta i princip polaganja je nešto drugačiji, o čemu se više možete informisati na zvaničnom sajtu www.gre.org .

Pisani deo GRE ispita se može polagati tri puta godišnje van SAD (u oktobru, martu i junu) ali ispit koji se radi putem kompjutera se može polagati bilo kada. Nama najbliže zemlje u kojima se može polagati GRE su Mađarska, Bugarska i Hrvatska. O tačnim datumima, mestu polaganja, načinu prijavljivanja i ceni, informišite se na zvaničnom sajtu. Ovde možete naći i detaljnija objašnjenja testova i primere.

GMAT test je neophodno položiti kako biste se upisali na mnoge od postdiplomskih studija iz oblasti menadžmenta u inostranstvu. Test meri osnovne verbalne, matematičke i veštine analitičkog pisanja, koje je osoba razvila tokom dugog perioda obrazovanja i rada. Ovim testom se ne meri poslovno znanje i iskustvo, radne veštine, specifični sadržaji sa dodiplomskih studija niti subjektivni kvaliteti kao što su motivacija, kreativnost i interpersonalne veštine.

Test se sastoji iz tri dela:

  • Analytical Writing Assessment Section (Analysis of an Issue, Analysis of an Argument)
  • Verbal Section (Reading Comprehension Questions, Critical-Reasoning Questions, Sentence Correction Questions)
  • Quantitative Section (Problem Solving Questions, Data Sufficiency Questions).


Centri za polaganje ovih testova postoje širom sveta, pri čemu su neki mobilni i neki pružaju mogućnost polganja testa preko kompjutera a neki pisanu verziju testa. Za detaljnije informacije o izgledu testa, načinu prijavljivanja i datumima i mestu polaganja, posetite sajt Graduate management admission council www.gmac.com.


preuzeto sa sajta www.znanje.infostud.com